Ανταλλακτικά τρακτέρ  

kanimas logo
Κωνσταντινουπόλεως 65  
691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Παύλος Κανιμάς  
2531023147 - 6932721616 
  
 
Άροτρο 4υνο 12''
Άροτρο 4υνο 12"
Άροτρο 4υνο 6''
Άροτρο 4υνο 6"
Άροτρο 3υνο 10''
Άροτρο 3υνο 10"
Άροτρο 3υνο 12''
Άροτρο 3υνο 12"