Να θυμηθείτε.  Να ξανάρθετε ! ! ! 
Παύλος Κανιμάς - Κωνσταντινουπόλεως 65 - 691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ - - 2531023147 - 6932721616
Η  ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τον Παύλο Κανιμά