Ανταλλακτικά τρακτέρ

Παύλος Κανιμάς
Κωνσταντινουπόλεως 65
691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ
info@kanimas.gr
Αρxική Άροτρα
Προσφορά
Ανταλλακτικά Ποιός είναι Που είναι Επικοινωνία
 

Προσωπικά δεδομένα

[συμφώνα με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»]

Ο Παύλος Γ. Κανιμάς σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να την προστατεύσει. Παρέχεται αυτή τη Δήλωση Εχεμύθειας για να ενημερωθείτε για την Πολιτική μου περί Προσωπικών Δεδομένων και τη συνήθη εφαρμογή της από εμένα, καθώς και τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών που σας αφορούν όσο είστε συνδεδεμένοι διαδικτυακά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας, προκειμένου να πληροφορηθούν οτιδήποτε παραπάνω από τις παρεχόμενες πληροφορίες της ιστοσελίδας, είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν με τον Παύλο Κανιμά. Με την επικοινωνία τους παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικά, είτε με μήνυμα, δίδοντας εμμέσως, πλην όμως σαφώς, την ρητή εντολή στον Παύλο Γ. Κανιμά να τα χρησιμοποιήσει για να επικοινωνήσει μαζί τους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης συμφωνήσει για την πληρωτέα αξία, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης είναι δυνατόν να παραγγείλει ενημερώνοντας τον Παύλο Γ. Κανιμά για την διεύθυνση αποστολής και τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Τιμολογίου.

Πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα αίτησης του χρήστη για λήψη αντιγράφου όλων των προσωπικών δεδομένων, που έχει συλλέξει ο ιστότοπος αλλά και οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτων μερών, ώστε ο χρήστης να ελέγξει τα δεδομένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί και τον αφορούν.

Ο χρήστης αποδέχεται τις ενέργειες marketing, που πιθανόν να πραγματοποιούνται με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον ιστότοπο, όπως είναι η αποστολή ενημερώσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, προωθητικών banners, είτε αυτές πραγματοποιούνται με τη χρήση εγκατεστημένων εντός του ιστότοπου εργαλείων, είτε μέσω online υπηρεσιών (πχ e-mail marketing, viber ή skype marketing κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, και οποτεδήποτε το θελήσει ο χρήστης, έχει την δυνατότητα να ζητήσει την αφαίρεσή του («Δικαίωμα στη λήθη»).

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ΔΕΝ πωλούνται, ΔΕΝ ενοικιάζονται και ΔΕΝ παρέχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Οποτεδήποτε ζητηθεί θα διαγράφουν τα στοιχεία από το αρχείο στο οποίο διατηρούνται.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων [ Data Protection Officer (DPO) ] ορίζεται ο Παύλος Γ. Κανιμάς.


ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ:
Καταχωρείται αυτόματα το domain και το IP address του επισκέπτη (αυτές οι πληροφορίες δεν προσδιορίζουν εσάς ατομικά, αλλά τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί το σε ποιο σημείο του κόσμου γίνεται η χρήση του διαδικτυακού τόπου, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η κάλυψη, η δε ανάλυση της συχνότητας επιλογής (click stream) γίνεται για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς εσάς. Δεν επιτρέπω τη σύνδεση πληροφοριών που αρχειοθετούνται αυτόματα με τον πιο πάνω τρόπο με προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένων ατόμων.

 
Πληρωμές Μεταφορές Επιστροφές Όροι χρήσεως Όνομα σιγουριάς

Παύλος Κανιμάς

Κωνσταντινουπόλεως 65
691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2531023147
6932721616
info@kanimas.gr

 Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τον Παύλο Κανιμά
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον χώρο χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, θεωρείται δεδομένο ότι αποδέχεστε όλα τα cookies της ιστοσελίδας, όπως ρητά αναφέρεται στους όρους χρήσεως.